+48 694 389 990 · kontakt@michalbar.pl

Nadzory

Naszym klientom oferujemy różne formy pomocy w przeprowadzeniu całego procesu inwestycyjnego. Podstawową formą nadzoru jest prowadzenie budowy przez kierownika budowy z uprawnieniami, doradztwo techniczne na każdym etapie powstawania domu.

Dodatkową ofertą może być pełnienie roli Inwestora Zastępczego. Przejmujemy obowiązki wyboru firm wykonawczych a także koordynujemy i/lub kierujemy przebiegiem wszystkich etapów inwestycji, począwszy od fazy projektu aż do zakończenia budowy. Działamy w imieniu i na rzecz inwestora przy zapewnieniu stałego przepływu informacji .

Najważniejszą zasadą jest realizacja projektu w zaplanowanym czasie, poziomie jakości oraz budżecie inwestycji. Udzielamy rekomendacji dla najbardziej efektywnych i optymalnych rozwiązań przedstawianych w każdej z faz realizacji inwestycji. Rekomendujemy Inwestorowi decyzje do podjęcia w trakcie realizacji, reprezentujemy go na budowie, negocjujemy z dostawcami materiałów i usług jak i na koniec odbieramy prace, załatwiając wszelkie formalności do pozwolenia na użytkowanie.

Michał Bar © 2023

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Projektowanie serwisów WWW